Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar ska du på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick och svara för lägenhetens funktioner.

Ventilationen i våra lägenheter är viktig att den fungerar. Det är grunden till bra inomhusmiljö, vår hälsa och för att undvika fukt och mögelskador i våtutrymmen.

Vid renovering av badrum skall tillstånd sökas hos styrelsen, detta görs genom att skriva ut blankett badrum från hemsidan, skriv ut två exemplar och läs igenom tillståndet och underteckna båda exemplaren. Lämna dessa i brevlådan på expeditionen. Ansökan kommer därefter att behandlas och det ena exemplaret återsändas till dig varefter arbetet kan påbörjas.