Avfallshantering

I föreningen finns det fem soprum, i samtliga finns kärl för brännbart, komposterbart, pappersförpackningar, färgat glas, ofärgat glas, plastförpackningar,metallförpackningar,tidningar, lampor och batterier.DSC 0069

Elektronik
Återvinns i gallerbur som finns vid containrar för grovsopor.

Grovsopor
Vid parkeringen på Kummingatan, nära hus 31 och parkeringen på Körvelgatan, nära hus 24 finns containrar för grovsopor uppställda. Dessa containrar är låsta och låses upp med er fastighetsnyckel.

OBS. Grovsopor, miljöfarligt avfall och större föremål som sängar stora bord, skåp och garderober ska återvinnas på kommunens återvinningscentraler.