Om du belånar din lägenhet så ska pantförskrivningdokumenten från banken skickas till Riksbyggen för registrering till nedanstående adress

Riksbyggen
EKC/BOA
Box 421
721 08 VÄSTERÅS.