Golv, vägg och tak

Här finner du information kring hur golv,väggar och tak är uppbyggda ivåra lägenheter.

Byte av undertak i hall/badrum
På bottenvåningen i våra hus finns innertak monterat under stamledningarna för värme, kallt och varmt vatten. Taken är uppbyggda av plattor, 60x60 cm, som är placerade i ett rutnät. Om man önskar ersätta dessa med en annan typ av tak så är det tillåtet men då måste vissa åtgärder vidtas för att tidigt upptäcka eventuella läckage på ledningarna. Se på skiss halltak.

pdfHalltak.pdf

Flytt eller borttagande av innervägg som kan påverka sandbädden i golvet
Att flytta, ändra eller ta bort innerväggar av gips är tillåtet. Du får dock inte ta bort betongväggar eller väggarna som omsluter badrummet.

Tänker du dig att lägga klinkers på delar eller hela golvet rekommenderas det inte om det förekomma svikt i golvet för då kommer fogarna att spricka.

Väljer du att ta bort befintlig sandbädd är det viktigt att du ersätter den med tillräcklig isolering om du bor på bottenplanet.
I vissa hus finns ingen sandbädd alls utan ligger direkt på betongen. Men där sandbädden finns kan den vara upp till 15 cm tjock på sina håll. Titta närmare på skissen golvkonstruktion.

pdfGolvkonstruktion.pdf

Byggnation av innervägg
Om du flyttar väggen i klädkammaren för att få ytterligare sovrum måste du tänka på att ordna med en väl fungerande ventilation.

Vid byggnation av vägg inne i lägenheten krävs det en ventil högt placerad på motsatt vägg från innerdörren. Det krävs även ett avstånd mellan tröskeln och dörrbladets nederkant på minst 10mm.

Installera gärna ett fönster i innerväggen så det kommer in dagsljus i rummet, det är bra om fönstret går att öppna så blir det lätt att få in friskluft i rummet.

Obs! Fastighetsens fönster ska alltid gå att öppna (gäller ej fönster monterade på innerväggar)

Tilläggsisolera
Sovrummet intill vardagsrummet mot yttervägg i gavellägenheter är nästan alltid det kallaste rummet i lägenheten. Om du tilläggsisolerar det med 2 cm frigolitskivor så får du ett rum som blir mycket varmare. Samma sak gäller köket om du har en gavellägenhet.

Regla upp de två ytterväggarna med reglar 21 x 45 cc 600. Sätt upp frigolitskivor 20 x 600 x 1200 mellan reglarna. Klä väggen därefter med gipsskivor och tapetsera.

Du bör också dreva vid golv och tak, oberoende av vilken lägenhet du har, när du ändå har golv och taklister borta för att slippa onödigt golvdrag.

Ladda hem ansökan om ombyggnation här >>