Brandsäkerhet i hemmet

För att skydda sig själv och sina grannar mot brand i hemmet är det bra att läsa igenom dessa tre PDF-filer. Dom innehåller information om hur man kan förebygga bränder och hur man skall agera om brand uppstår. Ta för vana att kontrollera din brandvarnare minst 1 gång per år, lämpligen 1/12 (112) då brandriskerna ökar när vi gärna använder levande ljus i större utsträckning.

Det är bra om du även skaffar dig en 6 kilos pulversläckare och en brandflit.

pdfSkydda_ditt_hem_mot_brander.pdf

pdfBrandskydd_hemma_broschyr.pdf

pdfBrandfarliga_vatskor_i_hemmiljo.pdf