Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar ska du på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick och svara för lägenhetens funktioner.

Föreningen svarar för det yttre underhållet och stamledningarna.

För en detaljerad lista som beskriver vem som svarar för vad läs mer på underhållsansvar.

Om du utöver detta funderar över något kontakta styrelsen innan du påbörjar ombyggnationen. Du är alltid ansvarig för att det arbete du själv utför eller anlitar någon att utföra görs på ett fackmannamässigt sätt.

Föreningen tillåter inte någon annan än ett behörigt företag när det gäller arbete med fastighetens radiatorer, värmeledningar, ventilation, vatten eller avlopp vilket i efterhand alltid skall kunna verifieras.

Vid väsentliga förändringar måste man ha tillstånd från styrelsen innan arbetet påbörjas.
Då det krävs tillstånd hittar du det aktuella tillståndet under blanketter nedan. Skriv ut två exemplar läs igenom och underteckna båda exemplaren.
Lämna båda exemplaren i brevlådan på expeditionen. Styrelsen kommer därefter att behandla ansökan och återsända det ena exemplaret till dig. Varefter arbetet kan påbörjas.

För följande åtgärder krävs tillstånd innan du startar:
• Renovering av badrum.
• Flytt eller borttagande av innervägg som kan påverka sandbädden i golvet
• Byggnation av uteplats.
• Ingrepp i el-, ventilation eller vatteninstallation

Ett felaktigt utfört arbete kan komma att skada fastigheten i framtiden och ansvarsfrågan måste vara klarlagd innan arbetet påbörjas om vem som bär ansvaret om det skulle bli fel.

Dessa kräver inget tillstånd, men om du känner dig osäker fråga styrelsen
• Tilläggsisolering av yttervägg
• Ombyggnation av klädkammare
• Ombyggnation av kök eller byte av köksfläkt
• Byte av undertak i lägenheter på bottenvåningen
• Byte av inredning typ köksluckor, dörrblad och dörrfoder.
• Lägga in laminatgolv ovan befintliga golv ommålning och tapetsering.
• Utbyte av badkar till dusch hörna eller duschkabin.