Vid renovering av badrum skall tillstånd sökas hos styrelsen, detta görs genom att skriva ut blankett badrum från hemsidan, skriv ut två exemplar och läs igenom tillståndet och underteckna båda exemplaren. Lämna dessa i brevlådan på expeditionen. Ansökan kommer därefter att behandlas och det ena exemplaret återsändas till dig varefter arbetet kan påbörjas.

Vid renovering av badrummet vill föreningen samtidigt byta ut de golvbrunnar som är av gjutjärn för att undvika framtida vattenläckor. Kontakta föreningens rörmokare Bert Andersson, Bert Gräv o VVS, telefon 070-8310695, för beställning av golvbrunnsbyte. Bytet av golvbrunn kan få göras av annan auktoriserad rörmokare om föreningen kontaktas. Bytet måste ske med största försiktighet så man
inte går genom golvet/taket till grannen under.

Om annan rörmokare byter golvbrunnen betalar föreningen till dig motsvarande summa som föreningen skulle ha betalat 2500 kr inkl.moms. Betalningen erhålles först efter kontakt med vicevärd samt efter uppvisande av faktura på golvbrunnsbytet.

pdfAnsökan_-_Renovering_badrum.pdf