Badrum

Vid renovering av badrum skall tillstånd sökas hos styrelsen, detta görs genom att skriva ut blankett badrum från hemsidan, skriv ut två exemplar och läs igenom tillståndet och underteckna båda exemplaren. Lämna dessa i brevlådan på expeditionen. Ansökan kommer därefter att behandlas och det ena exemplaret återsändas till dig varefter arbetet kan påbörjas.

Vid renovering av badrummet vill föreningen samtidigt byta ut de golvbrunnar som är av gjutjärn för att undvika framtida vattenläckor. Föreningen betalar dig 2500 kr inkl.moms för golvbrunnsbytet. Betalningen erhålles först efter kontakt med styrelse samt efter uppvisande av faktura på golvbrunnsbytet.

pdfAnsökan_-_Renovering_badrum.pdf