Historik

Brf Körvelns hus är belägna på kvarteret Körveln, Årsta 17:1 och Årsta 17:3.

Föreningens fastighet byggdes 1971 av Ohlsson & Skarne AB. Område 1 (Körvelgatan 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 samt Kummingatan 1, 3, 5, 7 och 13). Karl Johansson Byggnads AB byggde område 2 och 3. (Körvelgatan 18, 20, 24, 26, 28.30, 34, 36 samt Kummingatan 11, 15, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45.

Sedan 2005 ingår också Körvelgatan 10 i föreningens bestånd. Föreningen köpte byggnaden av Svenska kyrkan som byggde huset 1971 på arrenderad mark från föreningen. Idag är byggnaden omgjord till fem bostadsrätter.

Föreningens parkeringsplatser är belägna på angränsande kvarter Juglonet 25:1 som är samägd med Brf Kumminen samt kvarteret Mjölonet 26:1 på Körvelgatan samägd med Brf Kvannen.

 

  Utförda större underhåll/projekt och åtgärder
   
1985 Tilläggsisolering av vindar
1986 Balkongtak monteras på balkongerna
1990 Byte rörkulvertar för värme och vatten mellan husen
1992 Byte takbeklädnad, hängrännor, stuprör och vindskivor
1994 Byte entrédörrar till trapphus och barnvagnsförråd samt målning av trapphus
1995 Stambyte för värme, varm- och kallvatten
1996 Utfackningsväggar tilläggsisolerade och byte av panel
  Fönsterrenovering
1997 Byte av toalettstolar till snålspolande
2001 Fem nya sophus anläggs med källsortering
  Byte panel på balkongerna
  Start av långsiktig planering upprustning lekplatser samt EU-anpassning
2004 Uppbyggnad av fastighetsnät och installation av bredbanduttag i samtliga lägenheter
  Införande av enhetsmätning av el
  Balkongtak utbytta
  Byte av panel och målning av portarna
2005 Målning av träpanel och upprustning av gavelspetsar
  Ombyggnad av Församlingshemmet Körvelgatan 10 till lägenheter
2006 Påbörjad radonmätning av vårt lägenhetsbestånd
  Byte lägenhetsdörrar till säkerhetsdörrar
  Nytt låssystem
  Montering av postboxar
  Upprustning av föreningslokalen puben
2007 Byte tvättmaskiner, torkskåp och torktumlare
  Upprustning av undercentral med ny styrning för uppvärmningen
  Ombyggnad i hus 17 av rum till övernattningslägenhet
2008 Byggande av två stycken boulebanor
2008 - 2010  Stamrenovering av avlopp - Relining
2010 Byte fönster i lägenheter till energiglas
2011 Byte av frånluftaggregat till tryck och temperatur styrd reglering
  Digital-TV, IP-telefoni och bredband leveras från Telia
2012

Byte av fläktaggregat på servicehus
Upprustning av lekplats vid hus 43 och 45
Upprustning av ytskikt i tvättstugorna
Nya brandvarnare till samtliga lägenheter

2013

Samtliga lyktstolpar har fått LED-belysning

2015 Putsning av grund
OVK besiktning, injustering av ventilationen
2016 Planteringar längs fålhagsleden
Målning av vindskivor, fönsterfoder mm
Upplands boservice tar över fastighetsskötseln och Certego sköter nyckelhanteringen
Home solution blir elleverantör
2017 Certifierade lekparker
Ragnsells tar sophanteringen
Comhem blir leverantör av TV, bredband och telefoni
2018 Entreprenadrum samt ytterligare ett övernattningsrum
Renovering av servicehus
Radon åtgärder
2019 Isolering av vindar
Balkongrenovering
Ny miljövård med PD miljövårdsservice
Radonåtgärder
 2020 Pergola
Installerar el laddare för el-bilar, 6st
Radon åtgärder
Balkongrenovering
Utemiljöerna får nya stenläggningar, planteringar mm
Takrenovering
Led belysning i samtliga soprum/hus
Nytt avtal med fastighetsskötsel
 2021 Takrenovering
Radonåtgärder
OVK
Pergola
BRF försäkring (tilläggsförsäkring)
10 st nya elladdare för el-bilar installeras, totalt 16st finns nu
Nytt avtal med Riksbyggen som teknisk förvaltning