Ventilationen i våra lägenheter är viktig att den fungerar. Det är grunden till bra inomhusmiljö, vår hälsa och för att undvika fukt och mögelskador i våtutrymmen.

När du byter foder runt innerdörrar måste du se till att det finns goda möjligheter för överluftning så att frisk luft kan flöda fritt förbi en stängd dörr. Antingen ska ett ventilationsgaller monteras över dörren eller så ska det finnas ett avstånd mellan dörrbladets nederkant och tröskeln på minst 1 cm. Detta är särskilt viktigt i badrummet så att inte mögel bildas eller fuktskador uppstår.

Ventilationen regleras med frånluftsventiler som sitter i badrum, toalett och kök. Fastighetens ventilation är injusterad och balanserad för alla lägenheter i trappuppgången. Ventilernas läge får inte ändras av bostadsrätthavaren.

Luftflödet kontrolleras var 6:e år och kallas OVK (Obligatorisk ventilationskontroll). Dessa justeringsventiler får inte avlägsnas eller göra ändring på. Justeringsventilen är balanserad mot de andra lägenheterna i trapphuset.

För att ventilationen ska fungera fullt ut krävs det att det kommer in luft genom de ventiler som sitter på alla fönster utom köksfönstret. Ventilerna får inte täckas över.