Parkering

Föreningen har 350 parkeringsplatser varav 336 med el-plint och 14 st utan el-plint .

136 st finns vid Kummingatan och 214 st finns vid Körvelgatan. 6st på körvelgatan är el-laddare för elbilar samt 10st parkeringar med el-laddare för elbilar på kummingatan.

Parkeringskarta Körvelgatan

Parkeringskarta Kummingatan

 

Parkeringsplats med el-plint kostar 150 kr/månad, utan 130 kr/månad, el-laddare kostar 500kr/månad och husvagnsparkering kostar 300kr/månad. Kö och bokning av parkeringsplats gör du hos Riksbyggen

NY RUTIN SEDAN 2017 ÄR ATT STÄLLA SIG I KÖ SAMT SÖKA PLATSER VIA RIKSBYGGENS HEMSIDA VIA BOENDEWEBBEN. SE INSTRUKTION:

pdfAtt_soka_p-plats.pdf

pdfAtt_stalla_sig_i_ko_for_parkering.pdf

El-plinten är temperaturstyrda med jordfelsbrytare och startar mellan 30-180 minuter före inställd avresetid beroende på vilken utomhustemperatur som råder. Därefter fortsätter el att levereras i ytterligare 30 minuter.

Yttertemperatur Tid före avresetid
+5C 30 minuter
+1C 60 minuter
-4C 105 minuter
-6C 120 minuter
-10C 135 minuter
-14C 180 minuter

 Om aktuell avresetid inte ändras kommer samma tid att upprepas nästa dag.

El-plinten är säkrad till 6 A vilket medger en maxbelastning på 1320 W. Säkringen är en så kallad automatsäkring.

För inställning av klockan håll in båda pilknapparna tills klockan blinkar därefter använda pilknapparna för att ställa in korrekt tid.

pdfManual_El-Plint.pdf


Laddare för el-bilar

Har ni tillgång till en laddplats för el-bil behöver ni besöka opigo för att komma igång med laddningen.

Klicka på länken och skapa konto här: http://cloud.opigo.se/