Underhållsansvar

Här hittar du information om hur underhållsansvaret är fördelat mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehaveren.

pdfUnderhallsansvar_2015.pdf