Om en akut situation uppstår utanför ordinarie arbetstid kan Upplands Boservice jourtjänst kontaktas, de har öppet dygnet runt och nås på telefon

018-18 74 00

Exempel på akutsituationer är händelser som kan skada fastigheten, till exempel stopp i avlopp eller vattenläckage.