Uteplats & balkong

Viktig information till alla er som bor på markplan och som har en uteplats sedan tidigare eller en fristående uteplats på grönyta.

Obs! Inglasning av balkong eller uteplats är ej tillåten.

 

  1. Följ skissen / ritningen som finns på Körvelns webbplats.
  2. Åverkan får inte göras varken på den nyrenoverade balkongdelen eller fasaden.
  3. Alla uteplatser ska målas med kulörerna som framtagits. Ljusgrå färg till de gråa balkongerna NCS N-2000 och en vit färg till de vita balkongerna NCS S 0502-Y. Överliggaren ska målas med S 6500-N. Styrelsen har pratat med Nordsjö Idé & Design vid Fyrislundsgatan 68 om att Brf Körvelns medlemmar får en rabatt på 25% på de ovan nämnda färgkoder. Medtag din hyresavi som intyg på att ni bor i föreningen.
  4. Skall man bygga en uteplats på baksidan och ta upp en balkongdörr krävs ett bygglov som man ansöker på byggnadsnadsnämden. Efter godkännade av byggnadsnämden lämnar man in ansökan till styrelsen. 

På extra föreningsstämma 2015 beslutades ett totalt byggstopp för nya uteplatser och andra privata byggnationer på föreningens mark.

På extra föreningsstämma 2020 Fattades beslut om att upphäva byggstoppet för nya uteplatser. En ansökan måste godkännas av styrelsen.

Fr o m 2021 krävs bygglov från Plan & byggnadsnämnden.

 

Överenskommelse/tillstånd byggnation av uteplats
Ladda ner denna blankett pdfhär >>

 

Ritningar:

pdfRitning uteplats balkongsida

pdfRitning uteplats fristående

Obs! Det felar i skissen med räckes höjden – följ höjden efter balkongräcket.

 

Exempel på uteplats, ta en promenad till Körvelgatan 8A - 8B och bli inspirerad.

Uteplatsexempel