Vid renovering av kök finns de några saker att tänka på gällande el och köksventilation.

El
Den el som våra lägenheter är matade med är 1-fas 220V. Är du osäker vilken spis, ugn eller häll som går att installera i lägenheten kontakta då en elektriker innan köp för att undvika misstag.

Spisfläkt/kökskåpa
Vid installation finns två alternativ:
1) Kökskåpa för centralventilation som ansluts till ventilationskanalen. Kåpan ska inte ha en egen fläktmotor då fastighetens fläkt anpassar hastigheten när kåpans spjäll öppnas.

Kontakta styrelsen för byggsamråd innan inköp.

Den kökskåpa som rekommenderas tillverkas av Franke Futurum och kan köpas i handeln eller beställas på nätet.

Om du byter från kolfilterfläkt eller inte har någon installation alls måste ventilationen justeras av behörig person och bekostas av dig.

Upplands Ventilationstjänst AB är det företag som anlitas för detta. Protokoll från injustering redovisas till föreningen.

2) Köksfläkt med kolfilter. Kolfilterfläkt får inte anslutas till ventilationskanalen. Luftströmmen kan ledas mot ventilationskanalen med justeringsventilen måste vara kvar och dragavlastare monteras vilket innebär att ventilationskanalen från fläkten ska monteras med ett avstånd på minst fem centimeter från donet. Se skiss på dragavlastare.

pdfDragavlastare.pdf

3) Gå till sidan för blanketter och fyll i "Ansokan - Renovering kok.pdf"

 

Skicka in blanketten till den angivna mailadressen eller lägg den i brevlådan på Kummingatan 9, föreningens expedition.

Du konner attt få tillbaka blanketten inom några dagar.