Problemet med värme och vatten är löst kl 15.00 2016-01-02.

 

Sedan 08.00 2016-01-02 har område 1 i Körveln ingen fungerande värme. Felet har lokaliseras och håller på att åtgärdas.

Vi vill varna för att vattnet i kranarna kan vara väldigt varmt just nu.