Den 8 juni så var frågan om vårt balkongprojekt uppe i hyresnämnden.

Nämnden beslutade att avslå vårt yrkande om att renovera, bygga ut och glasa in balkongerna enligt den plan som föreningen beslutade om på vår extra stämma den 2 mars.

Grunden för nämndens beslut är att man anser att föreningen inte visat att de åtgärder som har beslutats på den extra stämman är angelägna ur ett underhållsperspektiv.

Föreningen har till den 17 juli på sig att överklaga beslutet.

Protokollet och beslutet kan du läsa om du klickar på länken.

pdfHyresnamden.pdf

Vad händer nu?

Vi i styrelsen kommer under de närmaste dagarna att diskutera hur vi går vidare och känner att vi med 310 av föreningens 334 medlemmar som samtyckt till projektet fortfarande har ett uppdrag att genomföra föreningens beslut.

Vi återkommer med mera information efter semestrarna.