Styrelsen vill tacka alla medlemmar som deltog i den extra föreningsstämman den 2 mars. På stämman var 69% av föreningen representerad. Styrelsen känner att vi har ett brett stöd i föreningen för att gå vidare och genomföra det förslag som stämman fattade beslut om:

•Att låta ersätta de befintliga balkongerna med nya större och inglasade balkonger

•Att de nya balkongerna finansieras genom den av styrelsen rekommenderade upplåningen av 45 miljoner kronor

•Att andelstalen för föreningen justeras enligt principen för:

Grundavgift lägenhet, per lägenhet, en avgiftsdel per kvadratmeter och avgift för läge i fastigheten

Grundavgift balkong och en avgiftsdel baserad på hur stor balkongens yta är

•Att förbud mot uppförande av nya uteplatser införs samt att inga andra privata byggnationer får uppföras på föreningens mark

Baserat på de förutsättningar som behöver uppfyllas är nu den första på plats dvs att föreningens medlemmar har röstat för att projektet skall genomföras.

Kvarstår att ansöka om och få bygglov beviljat samt att få samtycke från alla medlemmar alternativt att föreningen får ett gillande från hyresnämnden i det fall frågan hamnar där. Detta arbete startas omgående.

Vid röstningen fanns 201 medlemmar på plats samt 41 fullmakter. Då det visade sig att några medlemmar hade tagit emot fullmakt från mer än en person vilket är den begränsning som gäller enligt våra stadgar så har alla röstsedlar och fullmakter gåtts igenom den 4 mars för att säkerställa att alla röster som räknats är riktigt avgivna. Det resulterade i att 3 fullmakter som aldrig använts togs bort. Samt 10 ogiltiga fullmakter där en medlem har företrätt fler än en fullmakt.

Resultatet

Antal ja-röster 184 st 80,35%

Antal nej-röster 45 st 19,65%