Problem med eldebitering under hösten

Under hösten har det blivit fel och inga debiteringar för den rörliga elkostnaderna har kommit med på månadskostnaderna. Det är endast den fasta kostnaden som har debiterats september till december.

Riksbyggen kommer att skicka ut nya avier för betalning samt en förklaring vad som gått fel.

När det gäller de nu aktuella avierna är den som gäller för januari med betalningsdatum 2014-12-31 rätt och ska betalas. På denna avi ingår den rörliga elen för perioden 1/5-30/9.

För de avier som gäller för februari och mars är dessa felaktiga och kommer att ersättas med nya avier så snart som möjligt. På de nya avierna kommer de rörliga kostnaderna för perioden 1/10 -31/12 att debiteras.