Vi får med en ganska jämn ström klagomål till styrelsen från medlemmar som känner sig störda av saker som grannarna gör eller inte gör."

Vi har diskuterat hur vi kan hantera problemet och har kommit fram till att när det blir allvarligt så bör vi agera men innan dess så är den bästa lösningen om man grannar emellan kan ta tag i sina problem."

De vanligaste störningarna beror på obetänksamhet eller nonchalans." Buller och oväsen kvällstid, men även dagtid."

Rökning på balkong eller uteplats där rök sugs in hos grannens fönsterventiler. I kategorin rökning är det många som störs av att fimpar kastas från balkonger eller släpps på marken."

Parkering inne på gårdarna där man parkerar längre än den tid som är tillåten och där grannar ofta kör in bilen."

Rastning av hundar inne på området och löst springande katter, samt matning av djur."

Att visa varandra respekt"

Det finns några grundläggande saker alla kan tänka på, där det första handlar om att fråga sig själv om något man gör kan upplevas som störande för omgivande grannar."

Om du störs av din granne så bör du inledningsvis meddela detta personligen. Det kan ju vara så att grannen inte inser att ett beteende upplevs som störande. Ett tips är att tala med din granne när du inte är irriterad eller upprörd, utan att vänta tills du känner att du kan diskutera problemet lugnt och sakligt."

Om din granne sedan inte förstår, eller bryr sig om ditt klagomål kan det vara läge att kontakta styrelsen och informera om problemet. Informera även om vad du har påtalat för din granne, när du gjorde det samt vad ni kom fram till. Sammanfatta det hela skriftligt så att vi har något konkret att gå med när vi kontaktar en störande granne. Vi kommer då även att undersöka om övriga närboende har störts av den aktuella grannens beteende.