Vårt parkeringsbolag Parkia kommer från årsskiftet 2014-01-01 höja sina kontrollavgifter till 500 kr. Parkia är anlitade att bevaka våra gårdar och parkeringar.