För att öka servicen och göra det enklare för oss som medlemmar så kommer vi i fortsättningen att kunna beställa extranycklar hos vicevärden. Ni kan sedan hämta ut dessa på avtalad tid vardagar mellan klockan 7 och 16 i expeditionen.