Vi har noterat att det står grillar utspridda på föreningens gårdar. Det är nu dags att ställa undan dessa. Övergivna grillar kommer att städas bort och kasseras av fastighetsskötare.