I trapphusen får endast handikapphjälpmedel förvaras. Finns andra saker i trapphusen skall de tas bort av den som äger dem. Vi kommer att se över samtliga trapphus och märka upp saker som inte får förvaras där. Om ingen tar ansvar för det som märkts upp kommer föreningens personal att städa bort dessa och förvara dem innan de kasseras. Dessa föremål kan återfås mot beskrivning hos vicevärd.