Under sommaren drabbades en av våra medlemmar av en brand i lägenheten. Lyckligtvis så blev ingen person skadad men omfattningen av materiella skadorna var stor. Från styrelsens sida vill vi trycka på vikten att skydda sig både vad gäller personskador och materiella skador. När det gäller personskador så är en tidig varning avgörande och brandvarnare en viktig komponent. Om ni inte satt upp den varnare som vi delade ut i julas så är det hög tid att göra det nu. Ni som behöver hjälp att montera den kontakta vår vicevärd eller fastighetsskötare på 018-25 83 83. Monteringen kostar 150 kr.

När det gäller materiella skador så krävs en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Tilläggsförsäkringen täcker lägenhetens utrustning vid en ev. brandskada eller vattenskada. Om du inte har detta tillägg så måste du själv stå för kostnaderna för att återställa de delar som du har underhållsansvar för och som inte täcks av din hemförsäkring. Detta kan exempelvis vara golv eller sanitetsporslin. Tillägget på försäkringen är billigt men om du måste återställa exempelvis golv vid en vattenskada så är det mycket kostsamt. Alltså kolla upp ditt skydd och lös en tilläggsförsäkring om du inte redan har det.