Efter den upprusning som har genomförts på våra fastigheter har styrelsen nu börjat att titta på vad vi kan göra för att rusta upp samtliga balkonger. För att ta reda på vilka alternativ och möjligheter som finns har vi för närvarande kontakt med 5 företag som arbetar med just renoveringar och utbyten av balkonger. Syftet och målet med detta arbete är att arbeta fram förslag som ska presenteras för medlemmarna. Då vi ännu är i en tidig fas av projektet så är det fortfarande inte klart med tidplaner och kostnader.