Innan du anlägger en egen plantering på föreningens mark ska du söka tillstånd. De är viktigt att det som planteras kan tas om hand även om du flyttar. Dessutom är de viktigt att vi har möjligheten att ta tillvara eventuella buskar som tas bort för att kunna plantera på annan plats. Du begär tillstånd för hos vicevärden.