BRF Kvannen - pågående arbete

Grävarbeten för kulvert i samband med det kommande stambytet pågår för fullt på vår grannförening BRF Kvannen. pdfLäs mer om arbetet här >> PDF