Tele2 byter ut tv boxarna

Tele2 kommer uppdatera och byta ut de gamla tv boxarna till nya. Alla boenden kommer få
ett erbjudande direkt via mejl eller brev där man kan välja valfri tv-box kostnadsfritt.

Alla boende behöver göra sitt val senast 31 mars 2024 för att de ska hinna leverera den nya tvboxen innan den gamla slutar fungera.