Höjda avgifter för vatten och avlopp från 1 januari

Brukningstaxan och anläggningstaxan för vatten och avlopp kommer att höjas från och med den 1 januari 2024 i Uppsala kommun. Brukningstaxan höjs med 28 procent och anläggningstaxan med 15 procent.

Brukningsavgift är det du betalar årligen för vatten och avlopp. Anläggningsavgift är en engångsavgift som du betalar när du ansluter en fastighet till vatten och avlopp.