Felaktig debitering

Från November 2023 är IMD-taxan 1,85 kr exkl. moms (2,32 kr inkl. moms). Har ni medlemmar blivit felaktigt debiterade för elförbrukningen kommer detta korrigeras i nästa avi.

Hälsningar Styrelsen