Obs!

Tänk på att hålla porten stängd efter kl 20! När porten står öppen kan det innebära en säkerhetsrisk eftersom obehöriga kan ta sig in i trapphuset.

 

Hälsningar Styrelsen