Info om höjd elavgift

Vi har fått rekommendationer från våran ekonom på Riksbyggen om vilka höjningar vi behöver göra i föreningen under dessa tuffa tider med ökade kostnader. 

Vi i styrelsen tog ett beslut om att höja grundavgiften på elen till 130 kr hösten 2022.

Under december 2022 rekommenderade ekonomen att styrelsen skulle göra en höjning på elavgiften till 3,88 kr per kilowatt.  Styrelsen tog ett beslut och vi har lagt oss på en lägre nivå. Som vi tycker känns rimlig alltså på 3,1 kr per kilowatt. Höjningen är beräknad på den rörliga taxan för elförbrukningen mot vad vi medlemmar betalar per kilowatt för föreningen och medlemmarnas elkostnader. Då det visat sig att föreningen har betalat för medlemmarnas förbrukning under den tiden som taxan för elen har varit väldigt hög. 

Höjningen av elavgiften som vi i styrelsen har beslutat är under en 6 månadsperiod. Efter dessa 6 månader gör vi en avstämning tillsammans med ekonomen om vi behöver höja ytterligare, ligga kvar eller rent av kunna sänka elavgiften.

 

- Från 1 januari 2023 höjde Vattenfall sina avgifter för el överföring 

  från regionnätet till lokalnätet med 68 procent. 

- Föreningen har ett rörligt elavtal med Skellefteåkraft. 

- Föreningen har fortfarande inte fått något el stöd. 

 

 

 Styrelsen