Gnagarfällor

gnagers

 

Anticimex har omplacerat gnagarfällor till nya ställen i föreningen där medlemmar i föreningen varit observanta och sett gnagare eller råttor. Obs! Barn och husdjur ska hållas borta från fällorna. Varningsskyltar är utplacerade i anslutning till fällorna.

Vi har problem med gnagare som gör skada i föreningen så tänk på att inte lägga ut mat åt fåglar, detta drar till sig gnagarna.