Höjda avgifter

Styrelsen för Brf Körveln har beslutat om att höja årsavgiften med 15% per 2023-02-01 på grund av ökade kostnader i föreningen som exempelvis räntekostnader, försäkringskostnader och taxebundna kostnader som el och uppvärmning samt för att öka likviditeten som idag är låg. 
 
El-tariffen har även beslutats om att höjas per 2023-02-01 till 3,88 kr/kWh. Priset har beräknats så att boende ska stå för kostnaden för sin faktiska förbrukning.