Prishöjning av P-platser

Från den 1:a januari 2021 höjs avgiften för P-plats med 10kr. Parkeringsplats för elbilar kostar 500kr + elkostnader.