Papperspåse för matavfall

Under hösten 2019 tog kommunfullmäktige beslut om att göra papperspåsar obligatoriska att använda för att slänga matavfall. Tillsammans med din fastighetsägare delar vi nu ut papperspåsar och ventilerade hållare i ditt hus.

Varför införs papperspåsarna nu?

För att minska användningen av plastpåsar i samhället och bidra till ett hållbarare Uppsala.

Hur du använder systemet

Du får själv placera hållaren där den passar och fungerar som bäst i din bostad. Hållaren som erbjuds ska passa i de flesta kök som följer svensk standard. Den kan också skruvas upp på insidan av skåpsdörrar.

Kom ihåg!

Det är viktigt att använda den ventilerade hållaren tillsammans med papperspåsen. Tillsammans är de utvecklade för att torka upp påsen och fuktigt matavfall. Blött matavfall eller avfall som mest består av vätska behöver få rinna av i slasken innan du slänger det.

Papperspåsen slängs som vanligt i tunnan för matavfall.

Läs mer på www.uppsalavatten.se/papperspase

 

Ladda hem denna information som PDF pdfhär >>