Pergola på gång!

pergola


På innergården mellan hus 2 - 14 arbetar Svista gräv och Upplands fastighetstjänst för fullt med uppbyggnaden av en Pergola. Det här blir en mysig plats, som en köksträdgård med sittplatser och växter mm.