Puben har fått en nödutgång

pub1

Nu har en nödutgång installerats i puben och det betyder att nu kan sällskap på upp tlll 50 personer vistas samtidigt i lokalen.