Hyreshöjning

I samråd med Riksbyggen har vi nu gjort en hyreshöjning med 4% fr o m 1 januari 2020 för att täcka ökade kostnader som vi kommer att ha under 2020. Sophanteringen blir högre, fastighetsskatten höjs och våra försäkringar. Vi fick även lägga om ett tak på hus 27 precis innan jul.