soprum

Vi har tidigare informerat om att vår förening får ökade utgifter på grund av detta dåliga beteende. Nu är det dags igen i ett av våra sophus.