Nu under slutet av augusti kommer en upprustning av servicehusen att ske, främst gäller det korridorer och toaletter i hus 17, 25, 32 (Puben) och 35. Samt så kommer även festlokalen att få sig en upprustning. Dessa kommer att vara avstängda under denna tid det pågår, lappar kommer att sitta med information på dörrarna. Hus 32 (Puben) kommer att påbörjas först, vecka 34. Därefter hus 17 (övernattningslägenheterna) vecka 34. Sedan hus 35 vecka 37 och hus 25 vecka 38.