Den 14 april beslutade Svea hovrätt att avslå föreningens överklagande av hyresnämndens beslut den 26 juni 2015.

Hovrätten tolkar den rapport som tagits fram av Stockholm Betongkonsult AB att det inte finns några akuta behov av underhålls eller reparationsåtgärder. Hovrätten bedömer därför att bostadsrättsföreningen inte visat att de tilltänkta förändringarna av det skälet kan anses vara i lagens mening angelägna och avslår därför överklagandet.

Beslutet i hovrätten får enligt lag 1994:831 Lag om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt inte överklagas.

Det betyder i dagsläget inget ytterligare för oss eftersom vi redan beslutat att avsluta projektet baserat på våra diskussioner med plan och byggnadsnämnden.