Finns i servicehus 32 och är föreningens samlingslokal och kan hyras av föreningens medlemmar för barnkalas, fester och andra tillställningar.

Puben 1-1

För att boka lokalen finns en almanacka som hänger utanför lokalen där man anger vilket datum samt mellan vilka tider man önskar hyra. Skriv namn, lägenhetsnummer och telefonnummer. Ta med två exemplar av hyresavtalet, som finns vid almanackan. Fyll i båda exemplaren och lämna ett i samband med att ni hämtar/lämnar nyckeln.

Föreningen tar ut en hyra på 250 kr. Hyresavgiften betalas i efterhand via hyresavin.

pdfHyresblankett_-_Puben_1712.pdf

Nyckeln hämtas hos ansvarig för lokalen Lena Pettersson, Körvelgatan 28 A, 018 - 25 23 22. Nyckel kan också hämtas hos Anne Berlin, Kummingatan 5B 076-013 70 20.

När lokalen nyttjats skall den städas och golvet avtorkas med fuktig mopp. Möbler och utrustning skall ställas i ordning. Eventuellt uppkommen skada skall alltid rapporteras vid återlämnande av nyckel. Återlämnandet av nyckeln ska göras till samma person som du hämtade nyckeln från. Lokalen kommer därefter att besiktigas. Om lokalen är dåligt städad eller dåligt iordningsställd kommer städning att utföras och kostnaden debiteras. Om utrustning är skadad eller saknas kommer detta också att debiteras. 

Ordningsregler för samlingslokalen

Om lokalen nyttjas för ungdomsfester skall myndig person hela tiden finnas närvarande och ansvara för ordning.
Vid användande av ljudanläggning skall fönster och dörrar alltid hållas stängda, anpassad ljudnivå skall alltid beaktas.

Rökning är förbjudet inne i byggnaden och får ske på anvisad plats.

Vid vistelse utanför lokalen skall hänsyn alltid tas till kringboende.

Senast kl. 23.00 skall ljudanläggning dämpas och låg ljudnivå iakttas.

Senast kl. 01.00 ska lokalen vara utrymd.