Från och med måndag 18 januari kommer föreningen att låsa rummen för sopsortering. För att låsa upp använder du lägenhetsnyckeln.

Vi har nu alla fraktioner på plats och numera kan du återvinna elavfall i en gallerbur som står intill containern för grovsopor.

Återvinning av tidningar är på samma platser som tidigare men en annan färg på containrarna.

Du hittar mera information under fliken "Avfallshantering"