Stopp i avlopp hus 27 och 19

På kvällen den 16 april upptäcktes att de var stopp i avloppet vid hus 27 och 19. 

RangSells har nu åtgärdat problemet och de går bra att använda vatten och avlopp igen.