Parkering

Då vi ser en ökning av antalet mopeder och motorcyklar som parkeras på våra gårdar har diskussionen om detta varit uppe bland medlemmarna och i styrelsen. Vi vill förtydliga att det inte är tillåtet att parkera dessa fordon cyklar framför våra portar och barnvagnsförråd utan de skall ställas upp i anslutning till våra cykelställ.