Byte av fastighetsförvaltare

Uppsala fastighetstjänst

Från 1 april 2021 byter vi fastighetsförvaltare från Upplands Boservice till Uppsala fastighetstjänst AB.

Kontakt 07-16
Telefon fastighetsskötare 070-216 59 80
Telefon kontor 018-538 808
Jour Recover vardagar 16-07 och helger tel.0771-103 500