Info ang. covid och puben

De nya restriktionerna kräver att det ska vara 10kvm fri yta per person i en lokal. Det gör att fr o m den 10 januari till slutet av september 2021 kan ingen hyra puben.