Rökförbud


Rökförbud

Det är fr o m 1 juli förbjudet att röka på föreningens lekplatser samt utanför vissa servicehus.