Styrelse

Ordförande
Mikael Vikström har bott i föreningen sedan 1988. Han bor på Kummingatan 19A. Mikael blev medlem i styrelsen 2010.
 
Vice ordförande
Håkan Wedin har bott i föreningen sedan 2000. Han bor på Kummingatan 23B. Håkan blev medlem i styrelsen 2002.
 
Ledamot
Johan Nygren har bott i föreningen sedan år 2000. Han bor på Körvelgatan 8B. Johan blev medlem i styrelsen 2006.
 

Ledamot
Anne Berlin har bott i föreningen sedan 2010. Hon bor på Kummingatan 5B. Anne blev medlem i styrelsen 2013. 

 
Ledamot
Johan Ånöstam har bott i föreningen sedan 2011. Han bor på Kummingatan 15A. Johan blev medlem i styrelsen 2012.
 
Suppleant
Urban Andersson bor på Kummingatan 47A. Urban blev medlem i styrelsen 2016.
 
Suppleant
Peter Glad bor på Kummingatan 29B. Peter blev medlem i styrelsen 2017.